קריאה מומלצת לקורס

אבירן, ע. (2016).
גישת Parental Occupational Executive Training (POET):
הבדלים במאפייני ההתערבות ותוצאותיה בקרב משפחות עם ADHD הורי לעומת משפחות ללא ADHD הורי. (עבודת תזה שלא פורסמה,אוניברסיטת חיפה, חיפה, ישראל.)

 

ועדת המתע”מ המחודש. (2016).
מסגרת העשייה המקצועית בריפוי בעיסוק בישראל: מרחב ותהליך. תל-אביב: העמותה הישראלית לריפוי בעיסוק.

לוין, מ. (2006)
כל ילד חושב אחרת: דרך צלחה ללקויי למידה ולבעלי הפרעות קשב. בן שמן: מודן הוצאה לאור.

 

ענבר, א. (2016).
חווית הורים לילדים עם תסמינים של הפרעת קשב וריכוז בתום התערבות טיפולית בגישת
(POET) Training Executive Occupational Parental, עבודת תזה שלא פורסמה,
אוניברסיטת חיפה, (חיפה,ישראל.)

 

פריש, כ. (2016)
פיתוח מודל ממוקד הורים לשיפור התפקוד היום יומי של ילדיהם הצעירים עם תסמינים של
(ADHD) Disorder Hyperactive Deficit Attention ישימותו ויעילותו (דיסרטציה לדוקטורט שלא פורסמה,אוניברסיטת חיפה, חיפה ישראל.)

 

Barkley, R. A. (1997). Behavioral inhibition, sustained attention, and executive functions:

Constructing a unifying theory of ADHD. Psychological Bulletin, 121(1), 65-94.

Barkley, R. A., & Benton, C. M. (2010).

Taking charge of adult adhd The Guilford Press.

Barkley, R. A. (2012).

Executive Functions – What They Are, How They Work, and Why They Evolved. New York: Guilford Press

Frisch, C., & Rosenblum, S. (2014).

Reliability and validity of the Executive Function and Occupational Routines Scale (EFORTS).

Research in developmental disabilities, 35(9), 2148-2157.

Frisch, C., Tirosh, E., & Rosenblum, S.

(2019) Parental Occupation Executive Training (POET): An Efficient Innovative Intervention for Young Children
with Attention Deficit Hyperactive Disorder, Physical & Occupational Therapy In Pediatrics, DOI: 10.1080/01942638.2019.1640336

Frisch, C., Rosenblum, S., & Tirosh, E. (2020).

Parental Occupational Executive Training: Feasibility and Parental Perceptions. OTJR: Occupation, Participation and Health, 1539449220912191

Gioia, G. A., Espy, K. A., & Isquith, P. K. (2003).

Behavior rating inventory of executive Function–Preschool version (BRIEF-P). Odessa, FL:

Psychological Assessment Resources.

Gioia, G. A., Isquith, P. K., Guy, S. C., & Kenworthy, L. (2000).

Behavior rating inventory of executive function Psychologycal Assessment Resources, Inc.

 

Graham, F. (2010). Occupational performance coaching:

A contemporary approach for working with parents of children with occupational challenges. (Unpublished PhD Thesis). School of Health and Rehabilitation Sciences, The University of Queensland.

 

Graham, F., Rodger, S., & Ziviani, J. (2009). Coaching parents to enable children’s participation:

An approach for working with parents and their children. Australian Occupational Therapy Journal, 56(1), 16-23.

 

Lollar, D. J., & Simeonsson, R. J. (2005). Diagnosis to function:

Classification for children and youths. Journal of Developmental & Behavioral Pediatrics, 26(4), 323. doi: 0196-206X/05/2604-0323

 

Toglia, J. P., Rodger, S. A., & Polatajko, H. J. (2012). Anatomy of cognitive strategies:

A therapist’s primer for enabling occupational performance‏. Canadian Journal of Occupational Therapy, 79(4), 225-236.

 

World Health Organization. (2001). International classification of functioning, disability and health:

ICF. Geneva: World Health Organization.